Klättrarens själ

Klättrerens själ

Den här boken handlar om vad det är som får människor att vilja ägna sig åt något. Eftersom bokens författare är klättrare, faller det sig naturligt att rikta uppmärksamheten mot just klättring och klättrares motivation. Ur ett perspektiv är det här därför en bok om klättring, men ur ett annat perspektiv är det också en bok om människor och vad som motiverar oss. Hur kommer det sig att somliga helst av allt vill ägna sig åt klättring, en aktivitet som är både besvärlig och jobbig,
som är långt ifrån riskfri och som inte ger några som helst materiella belöningar? I den här boken försöker två klättrare, psykologen Per Calleberg och fotografen Fredrik Schlyter, kasta ljus över denna fråga. I text och bild vill de utforska och försöka förmedla de viktigaste av klättrarens drivkrafter. På ytan handlar boken om klättring, men i grunden handlar den om mål & motivation, om grundläggande
mänskliga behov och drivkrafter.

Ett urval av sidor från boken.

Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal
Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal

Klattrarens sjal